HomeJeugdopvoedingPagina 31

JPEG (Deze pagina), 518.07 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

tegen die arbeidsslavernij I Weg met het militarisme!
En als zij nu vurig de beginsel~strijd gaat aanvaarden, l
hoort zij zich toeklinken het bezonnen woord van diezelfde
l ouderen, dat alle verbetering geleidelik moet gaan, dat ,
Z zij pas komen kijken en van de praktijk des levens nog l
niets afweten. Dat zij zich om te beginnen aan de
bestaande toestanden hebben aan te passen. Dat het
wel makkelik is op verkeerde toestanden af te geven.
maar dat men door ze omver te gooien of er niets =
; meer mee te maken willen hebben, nog geen betere J
L ervoor in de plaats heeft gesteld. En om kort te gaan:
j door de geestelike voorgangers, die het beginsel van
Liefde en Broederschap prediken, wordt achterwege
gelaten DE ERKENNING, dat het kapitalisme met
genoemd beginsel lijnrecht in strijd isz instede daarvan j
wekken zij op aan het behoud ervan mede te werken. Q
l Zowel van Christelike als van sosialistise en theosofise
li zijde blijft achterwege DE ERKENNING, dat genoemd Z
beginsel het militarisme en ieder oorlogvoeren ten j
jl enenmale veroordeelt en zedelik ongeoorloofd acht; j? -
ii instede daarvan sluit men militaire dienstweigeraars in li j
l gevangenissen op. "
j Dit gewaar te worden, slaat met. verbijstering. Q
lj Zouden ze soms bedoelen, die ouderen en die voorgangers, j
dat het voor hen nog te zwaar viel om in de praktijk ;
des levens van kapitalistise gezindheid af te komen, ]
om als het geval zich voordoet zelf de militaire dienst j
zo .
li
ll