HomeJeugdopvoedingPagina 30

JPEG (Deze pagina), 503.11 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

n deugt, dat indruist tegen de eerste beginselen van
n Menselikheid. Zij móet er tegen stuiten, omdat de wereld
H Q zo lvol er van is. Stuiten tegen de arbeidsslavernij van
H ontelbaar velen, die gedoemd zijn overmatig lang te
F; zwoegen, dag op dag verrichtend geest~dodend of
' afbeulend werk, omdat ze anders niet te eten hebben,
Y ertoe gedreven door de striemende zweep van een
z ekonomies stelsel, internationaal van toepassing, hun
E ° arbeids­vruchten stelend en gebruikend om een kleine
2 f groep hunner medemensen tot geldmachtigen vet te
E mesten.
E Stuiten moet zij tegen al de ellende, al de vreselik­
5 heden, al de gruwelen en misdaden, die rechtstreeks of
zijdelings uit dit parasitaire voortbrengingsstelsel voort~
1 komen of ermee in verband staan. Stuiten tegen de
E vijandschap die uit dit alles spreekt, en die haar toppunt
I van duidelikheid wel bereikt in het machtsmiddel om dit
l i weergaloos onmenselik kapitalisme zijn heerschappij te
i doen behouden, in het militarisme, waarbij de Staten
[ onderling zich beijveren het onder steeds helser vormen
: _ toe te passen, waaromtrent voor mensen, die in deze
F 4 jaren leven, geen enkel voorbeeld meer nodig is.
‘ Daar ligt haar arbeidsveld, voelt de jeugd. Zij stormt
V er al op los. Het spreekt zo vanzelf. De oplossing ligt
h voor de hand. Er moet geleefd worden uit een ander
beginsel. Uit het beginsel van Liefde en Broederschap,
dat immers overal verkondigd wordt. Ten strijde dan
29

i
l
l