HomeJeugdopvoedingPagina 29

JPEG (Deze pagina), 519.53 KB

TIFF (Deze pagina), 3.70 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

j.
lisme, een moordend militarisme; alsof kon samengaan
met de eenheids­idee de haat tegen vreemde rassen, een
uithongeringsmethode tegenover de burgers van een ä
i ander land, de vijandschap tegenover mannen en vrouwen
van een andere natie, de onderdrukking en mishandeling
van blanke en gekleurde slaven, met een menselike ziel
in het lijf.
i Want naast elkander worden beide nu verkondigd: f
alle mensen zijn broeders, de Liefde is het hoogste l,
ï gebod èn het meedoen aan het militarisme is plicht, de j
handhaving van de bestaande ,,orde" is een vereiste
L (wat dus neerkomt op het beschermen van het kapitalistise
onrecht), gevangenissen zijn nodig, want misdadigers
hebben hun verdiende straf te ondergaan.
l Zodoende maakt de wereld van de Waarheid een
leugen. Waarvan het gevolg is, dat de Waarheid­lievende
gi door die verleugening de Waarheid zelf zou kwijt raken. L
jg De jeugd begint in deze als Waarheid·lievende. Zij j
begint met een oprecht, intuitief idealisme. Zij aanvaardt
" daarom de prediking van Liefde en Broederschap. In
haar bruist het Leven. Zij voelt zich dus getrokken tot
ll het volle leven. Zij wil alles omhelzen van dat leven ‘
; in haar onstuimige Liefdedrang. Zij wil werken, zij wil j
strijden, zij wil zich geven en offeren voor de verbroedering l
der mensheid, voor het doen aanbreken van een schone
wereld met minder onrecht en weedom, met meer liefde
en geluk. Zij stuit dan tegen veel in het leven, dat niet
ëï
4 3
ïl j