HomeJeugdopvoedingPagina 28

JPEG (Deze pagina), 524.55 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

x
ke en scheppingsvermogen bezittende kernen, als de vrucht~
’P bare en bevruchtende organise kracht­centra, die te
ke funksioneren hebben in heel het samenstel van menselike
m il gedragingen en van maatschappelik geschieden.
m Hun betekenis ligt niet buiten het leven, in Nergens~
lts huizen en Wolkenwoning, maar zij behoren thuis in het
is ` leven en hebben te gélden in het leven. Waar zij zich
S" echter doén gelden, ontstaat de spanning in het leven.
Daar rijzen de konflikten tussen plichten ener geijkte
Zh burgermans~moraal en de eisen van ware Menselikheid.
id Daar botst het tegen het offisiële gezag van Kerk, Staat
P· en Publieke Opienie. Daar is strijd onvermijdelik. Daar
Id raakt in het gedrang degene die als Mens wil leven.
lit Spot, hoon, tegenwerking, zelfs vervolging en gevangenis~
Id straf kan hem treffen. Zware offers heeft men vaak te `
brengen. Men wordt aangezien voor een aanrander van
Jr de bestaande maatschappelike ,,orde", hoe wanordelik
nl die ook wezen moge. Men moet durven alleen te staan.
’P En dat durven helaas nog te weinigen. Men schrikt
m voor de gevolgen terug. En men grijpt DE LEUGEN
l als uitkomst aan. En waar men over 't algemeen nog
m zo doet, gaat men wanen dat het zo kwaad nog niet
in is. Men raakt ook aan die Leugen~toestand gewoon.
lil De Leugen moet dienst doen om konflikten te ver~
B" doezelen, om het te doen schijnen alsof er geen tegenspraak
m bestond tussen het beginsel van Liefde en Broederschap
ht èn een winzuchtig kapitalisme, een heerszuchtig imperia~
27