HomeJeugdopvoedingPagina 27

JPEG (Deze pagina), 518.71 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

l ' l
li
l ï
mensheid gaat ontgroeien aan het histories­kerkelike
Christendom. Ze bekritiseren het nu. Ze geven er op
af. Ze verwerpen het, met heel die leer van Christelike
liefde, die niet anders dan een wereld in vijandschap en
l ellende heeft opgeleverd en in stand doet blijven. Een
histories­materialisties sosialisme is er voor in de plaats
gekomen. Maar wat zij zijn kwijt geraakt, gebleven is ­
in hun ziel: de Broederschap als idee, het Eenheids~
beginsel.
Zo begrijpen wij dus de diepe zin van het zich
j hechten, van het zich vastklemmen der Europese mensheid
j aan de beginselen van Eenheid ,Liefde en Broederschap,
l hetzij dit dan geschiedt in de traditionele vorm, predikend
ik · en hooghoudend de Christelike godsdienst, hetzij dit
geschiedt in de moderne vorm, predikend en hooghoudend
Q het sosialisme, het kommunisme, de Theosofie.
Er is dus grond, de meest wezenlike grond, voor
ll ieder mens, tot welke mate van levensontwikkeling hij
gekomen moge zijn, welke bizondere opvattingen hij er op
na moge houden, om het beginsel van Eenheid, Liefde en
Broederschap hoog te houden en te prediken.
i Doch men beseft blijkbaar te weinig, dat het gaat om `
l een Levensbeginsel, om het Levensbeginsel. Het Leven
is niet iets abstrakts, maar het meest konkrete. Wij
ll hebben Liefde en Broederschap derhalve niet als afge~
li trokken begrippen te eren, maar wij hebben ze te erkennen
als de leidende elementen des levens, als de groeikracht
26
il
ll