HomeJeugdopvoedingPagina 26

JPEG (Deze pagina), 499.36 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

gn leven allerminst het hoogste gezag toekent, dan is het
»r verraderlik om die beginselen de hand boven het hoofd
te houden en de opgroeiende jeugd, altans aanvankelik,
lt in de waan te brengen, dat zij als het hoogste ideaal
n hebben te gelden.
Dit blijve gezegd. Toch moet ik er dadelik iets op
:, laten volgen. Want wij moeten gaan begrijpen, dat de
p oplossing elders ligt. Het is niet zonder reden, dat de
e mensen er uiterst moeilik toe komen, om die genoemde
A eenheidsbeginselen prijs te geven. Instinktmatig voelen
g zij, dat zij deze steunpilaren niet missen kunnen, dat zij
:t het zonder een dergelijk houvast niet stellen kunnen in
:t het leven. Bewust geven zij zich daarvan geenrekenschap.
r1 Onbewust worden zij er toe gedreven. Door de idee
t. van het Leven zelf. Want het Leven is één. En in
1. veelenigheid zijn verbonden alle verbizonderingen van
:t Levensschepping, van Levensopenbaring. Als delen van
e éénzelfde Geheel, als organen van één organisme. En wat
t tot verbizonderd enkel~bestaan gekomen is, draagt mee
ft diep in z'n binnenste, de drang naar het gemeenschappelik~
1 Ene, naar de ideële Eenheid, de drang tot éénwording,
: l wat wij Liefde noemen.
1 Dit is een wezensdrang en daarom is zij onuitroeibaar.
r Daarom kan de mensheid zich niet van haar ontdoen.
1 Daarom kan zij de Broederschap als idee niet lochenen.
1 L Waar zij het poogt te doen, gaat het om namen. Eén
t voorbeeld slechts uit deze tijd. Een deel van de Europese
25