HomeJeugdopvoedingPagina 25

JPEG (Deze pagina), 503.51 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

F
TANS willen wij nader beschouwen welke gevolgen
uit de Leugen der Samenleving voortvloeien voor
Y de opgroeiende jeugd.
Niet dit is het erge, dat er een hoog ideaal wordt
l voorgehouden en dat de mensen niet bij machte blijken
; hun leven overeenkomstig dat ideaal uit te leven.
Niet dit is het ontmoedigende, het gelooläschokkende,
dat het beginsel van eenheid, liefde en broederschap
wel overal wordt beleden, doch bijkans nergens de
levenspraktijk doortrilt. A
Maar wat erg is, is, dat het woord van de prediking
. niet is een eigen daad van hem of haar, die tot het
uitspreken van dit woord gedrongen wordt. Dat het
ten slotte niet is zyn woord, maar een woord dat algemeen
j gebruikelik is, sinds eeuwen tot ,,de goede toon" behoort.
« Wij weten allen hoe groot de macht der Gewoonte is.
En die zie ik nu hier ook aan het werk. Maar waar het
V, hier betreft een verderfelike gewoonte, dient ermee
gebroken te worden. Ieder volgend geslacht behoeft
niet voort te gaan met zichzelf te bedriegen. Dat heeft
waarlik al lang genoeg geduurd. Wanneer men bezwaren l
heeft tegen een bepaalde levensbeschouwing, kome
ik men daar open voor uit en veinze men niet langer in
., offisiële bewoordingen naar buiten, alsof men haar
smetteloos vond en waard om aan ieder te worden
aangeprezen. Wanneer men het beginsel van Liefde en `
Broederschap eigenlik een misgreep vindt en dus in het L
24
ll
il