HomeJeugdopvoedingPagina 23

JPEG (Deze pagina), 458.72 KB

TIFF (Deze pagina), 3.68 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

`
j` •
Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
,,De Waarheid boven allesl" klinkt het. Maar het
blijkt een ]anus~kop, met twee aangezichten. De andere
mond fluistert ons toe, als een publiek geheim: neem
j het met de waarheid niet al te nauw, je zoudt er zelf
maar nodeloos door in het gedrang komen.
De ]anus­kop in de zonzijde roept: Eerlikheid duurt
het langst. Maar aan de andere kant verneemt men:
wat, wou jü alleen eerlik blijven, dat gaat immers
1 toch niet; de wereld wil nu eenmaal bedrogen zijn; j
. als iedereen het doet, is het immers geen kwaad meer. V
De Leugen der Samenleving heeft alles doortrokken.
Waar de algemene atmosfeer zó is, spreekt het van
j zelf, dat de ]eugd met haar ziel, met haar buitengemeen
j ontvankelike ziel, als 't ware een vergiftige damp inademt.
Daarin groeit zij op. Daarin moet zij opgroeien. Er is geen
plaats in onze samenleving, die van deze algemene
Leugen vrij gebleven is. Ieder menselik wezen is er door
‘ omgeven. I
Toch schieten er zonnestralen der Waarheid door die
troebele atmosfeer. Vang ze op, laat ze indringen in
uzelf en straal ze weer uit in uw omgeving. rl
; Dat is de eerste Levensles voor wie nadenkt over
lj jeugdopvoeding.
gw 22
ll