HomeJeugdopvoedingPagina 22

JPEG (Deze pagina), 499.25 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

Cht Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
,01. ,,De mensheid is één, Wij zijn allen broeders!" Zo
in zegt ook die meneer van Christeliken huize, die ander
van goede positie, die derde, sosialisties partijganger,
gg die vierde, man van gezag in zijn kring, en zo voort,
is die allen zich niet ontzien een vrouw ­­· die er, in hun
en mond, immers voor zijn ·­~ als een voorwerp te misbruiken,
let als een nietswaardige te prostitueren. Niet voor niets
hg ‘ spreekt men ~­~ nu in 't algemeen, niet enkel met betrekking
te tot de vrouwen van de vlakte ~­· van de suprematie
ke van de Man als geslachtswezen en van de slavernij
an van de Vrouw. Op de leugen van het huwelik wees
lm. ik reeds.
en Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
en Altijd dient zij zich aan onder de schone leuze van:
de Eenheid, Liefde en Broederschap. En traditioneel~brutaal »
Lm door ]an Publiek ·­­· al gaat het om z'n eigen dood-
jie vonnis -« toegejuicht, sanksioneert zij in het bond~
en genootschap van geldmacht, Kerk en Staat: de stelsel~
[lc matige uitzuiging van inlanders door blanken, de van een
jet vergeldingspolitiek nog doortrokken rechtspraak, de
IL [ schandelike opsluiting in gevangenissen, de barbaarse
te celstraf, het niet zonder onbillike gevolgen zijnde
en [ standsonderscheid, de vreselike vervolgingen en de
m wrede mishandelingen van bepaalde volken of sekten
Q, I als bijv. de ]oden, de Doechoboren, de Armeniërs, de
de negers en van zogenaamde ,,politieke misdadigers".
21