HomeJeugdopvoedingPagina 21

JPEG (Deze pagina), 536.67 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

E
der parasitaire gezindheid, in overeenstemming geacht
met de hooggehouden Liefde~leer van jezus. En door
de sosialistise partijen, die de broederschap schrijven in
hun vaandel, hoort men de klassenstrijd prediken.
Q Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
,,De mensheid is één. Wij zijn allen broeders!" is
de grondtoon van alle internationale betrekkingen en
S zonder dat men deze verklaring intrekt, acht men het
geoorloofd en zelfs plicht, z'n medebroeders, die toevallig ‘
§ van een andere nationaliteit zijn, in alles tegen te
j werken en te benadelen en van gemeenschappelike
{ arbeid buiten te sluiten, wanneer de regeringen van
die naties het in hun hoofd hebben gekregen elkander
oorlog te verklaren. En zelfs nadat de vrede tussen
gg de diplomatiek­eigenmachtig handelende regeringen
f gesloten is, blijft die toestand van bewust~gewilde
gescheidenheid en vijandschap bestendigd. Maar hun ‘
devies van internationalisme blijft klinken. Onder die `
leus bemerkt men ook tans op allerhande terrein een *
samenroeping van afgevaardigden tot een internationale I
Q bijeenkomst, van Engeland of Frankrijk uitgaande, met `
, buitensluiting ondertussen van de centrale mogendheden. l ‘
f En dan gaat het niet om een samenkomst van militaire ‘
autoriteiten. Neen, ik heb hier op het oog genootschappen ’
Q van mannen der wetenschap, van geleerden en van `
lj internationale verenigingen met humanitaire strekking, ‘
als bijvoorbeeld die ter bestrijding van de internationale l
handel in blanke slavinnen.
20
i
l