HomeJeugdopvoedingPagina 20

JPEG (Deze pagina), 492.30 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

E
en mensheid tevoren in gescheidenheid van zichzelf
gn V€IZVI'€€II1(l W3S.
Ch l Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
{gj; Daar is een man, daar is een vrouw, daar is een
en groep mensen ·~ och, mensen moet je ze eigenlik niet
gn noemen, beter is het te zeggen "kuddedieren" (niet om
is te smalen, maar om waar te zijn), domme en heel geleerde,
rht met kruideniers~ en met professoremzielen -«, daar
als is een volk, hetwelk belijdt dat er maar één God is en
in de God der Liefde het hoogst, en hetwelk daarnevens
1d, j erkent, dat men gehoorzaamheid verschuldigd is aan
an L de Staat, wanneer die het bevel geeft om gewapend
zer in oorlogsdienst uit te trekken om onze medemensen,
ler burgers van een ander land, te vermoorden. En wat
en bij dit laatste verder behoort en er onlosmakelik aan
dg vast zit, dat geheel van zinloze vernieling, van zedelike
verruwing, van wreedheid, van maatschappelike
en ontwrichting, van ontmenseliking, kan na de in
,0,; werkelikheid nog niet beëindigde wereldoorlog aan
wil niemand onbekend wezen.
en Hoe zij zich vertoont, de Leugen der Samenleving?
ht ` ,,De mensheid is één. Wij zijn allen broeders!" klinkt
én het alom en gelijktijdig wordt het goed~recht gehandhaafd
jg van een ekonomies stelsel, waarbij een kleinste groep
we der bevolking in ieder land rijkelik leeft ten koste van
zht de nooddruft van de grote zwoegende massa. Buiten
de de sosialistise kringen wordt het kapitalisme, het stelsel
19