HomeJeugdopvoedingPagina 19

JPEG (Deze pagina), 498.82 KB

TIFF (Deze pagina), 3.64 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

g I
l E
E
OET zij gekarakteriseerd worden, de Leugen
M der Samenleving, niet beter kan dit geschieden j
dan als ,,geestelik overspel". Hoe vertoont zich l
de parallel met ,,zinnelil< overspel"! Naar buiten hier
5 het hooggehouden huwelik, daar de hooggehouden
godsdienst. Bij beide vaak een angstvallig vasthouden
aan de vorm, voor het oog der wereld. Inderdaad is
men ontrouw aan de voorgewende liefde. Men acht
niet langer het hoogst, wat men blijft voorgeven als
êr het hoogste. En wat eigenlik als het hoogste geldt in
ll hun leven, waaraan zij hun liefde hebben verpand, j
daar durven zij niet recht voor uitkomen. Hun bestaan L
zelf is een leugen. Zij weten tenslotte zelf niet meer
of hun geklede jas dan wel hun huisjas aan een ander
Q toebehoort. Geen van beide past hun goed. In geen
van beide voelen zij zich behagelik. Want noch in de
een, noch in de ander zijn zij waar.
Men durft niet vol uitkomen en niet vol opkomen
voor God of niet­God, voor Broederschap of voor
Vijandschap; voor huwelik of voor overspel. Men wil
jl ze beide te vriend houden. Maar dat gaat niet. Men
. heeft nu ieder half lief, d.w.z. geen van beide echt. l
j Zo zit de samenleving van Leugen vol. Zo is zij één
I gebrokenheid. Zo gaat zij aan zichzelf ten gronde.
Maar doodgaan doet zij niet, aleer uit haar het nieuwe
leven zal zijn opgestaan. En dit zal rijzen in kracht
van Waarheid. Dit zal eenheid brengen, waar de
Ii 18
ll
zl