HomeJeugdopvoedingPagina 17

JPEG (Deze pagina), 347.04 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

I
En nu gebeurt het vreselike. Nu daalt neer de ont­
gocheling. Nu komt de schok, de slag. Nu breekt er
iets. Nu scheurt de band van vertrouwen. Nu staat
op eens vóór hen de Leugen, waar zij van niets dan _ .
de Waarheid wisten. Eenmaal aangevangen zet dit proces
zich voort. Het is zo en blijft zo. lets onherstelbaars
is het voor hun ziele-leven.
Dit is de Leugen: dat de hen omringende wereld,
dat de ouderen zelf niet geloven in het hoge beginsel,
dat zij met schijnheilig gelaat verkonden. Zij zeggen
wel, dat er maar een God is en de God der Liefde
het hoogst, doch zij lochenen het terzelfder tijd in hun
§j erkenning en in hun daden.
Hoe deze leugen zich vertoont en welke gevolgen zij
heeft voor de opgroeiende jeugd, zullen wij tans nader
beschouwen.

ll
1
Yl
Ei
l
u
ll
l
16
El
il