HomeJeugdopvoedingPagina 15

JPEG (Deze pagina), 530.66 KB

TIFF (Deze pagina), 3.69 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

r
5
schillende kerken. En bij alle bizondere gelegenheden a
g is er ook een bizondere godsdienstige plechtigheid, steeds 5
S in diezelfde toon van eenheid, liefde en broederschap. Als I
l er een kind gedoopt wordt, als er iemand opgenomen ;
N wordt als lid der Gemeente, als het huwelik van twee I
p mensen wordt ingezegend. Ook zijn er nog bijbellezingen, ,
wijdingssamenkomsten, zendingsfeesten en "Christelike" .
ä verenigingen zonder tal, welke alle staan onder hetzelfde j
teken: de Christelike geloofsbelijdenis. En voor de jeugd ;
zijn er Christelike jongelingsverenigingen, jonge Mannen~ 1
Q verenigingen, jonge Dochters­kransen. g
i De jeugd ziet een wereld om haar heen, wier meeste ° <
Q" onderdelen van een etiket van ,,Christelik" zijn voorzien. «
En uit de nieuwere stromingen van sosialistise en ·
theosofise tendenz spreekt in ieder geval tot haar hetzelfde
V beginsel van eenheid, liefde en broederschap. lj
Z; juist omdat zij feugd is d.w.z. omdat haar eigen is l
de zielsgesteldheid van het intuitief idealisme, omdat zij C
Q verkeert in de periode der schone mogelikheden, is de _ l ‘
jeugd zeer ontvankelik voor de prediking dezer liefde~
en broederschaps~beginselen. Zij wordt erdoor gegrepen. jl
­ ja, dat is het ideaal van Menselik leven. jezus is de Heiland ‘
j der wereld. Zijn leven is ons ten voorbeeld. ,,]ezus
{ volgen" wordt gevoeld als de zware maar de heerlike
eis voor ons leven. En de tegenstelling rijst van wat Q4
nu is en van ellende vol. Hoe eens de toekomst rijzen
Z zal, door liefde en eensgezindheid schoon. Hoe nu op
1 14
,1 1
` i