HomeJeugdopvoedingPagina 13

JPEG (Deze pagina), 495.60 KB

TIFF (Deze pagina), 3.66 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB

f jr
I levensbeschouwing. Verdere nuanseringen kunnen gerust
buiten beschouwing blijven, aangezien wij hier toch alleen j
met de grote lijnen te doen hebben. Bovendien komt een j
` wijziging in de algemene atmosfeer slechts uiterst lang- j
, zaam tot stand. .
f Dat het hoofdelement der algemene atmosfeer in i j
f Europa uit de Christelike godsdienst afkomstig is, heeft ·
men in de laatste oorlogsjaren zo duidelik kunnen ‘
{ waarnemen, wanneer men bijv. zowel in Duitsland 4
A als in Engeland ,,God" in den oorlog zag betrekken, i
j de zegen hoorde uitspreken over de wapenen van de
5 ten strijde trekkende legers door geestelike voorgangers
if van de Christelike godsdienst en in één woord bij alle
mogelike gelegenheden van die traditionele klanken van
kerkelike afkomst kon vernemen, die verstaan werden
Y en gemeengoed bleken te zijn zowel van de volksmassa '
als van de offisiële vertegenwoordigers der verschillende
¤ staatsmachten. En ook buiten den oorlog zijn de i
. voorbeelden voor het grijpen van deze nog overwegende ‘
fl beinvloeding van de Christelike godsdienst. Met het l
l noemen van een tweetal wil ik volstaan. In verschillende `
plaatsen van Nederland wordt iedere zitting van de
[_ Gemeenteraad aangevangen met een door de burgemeester
uitgesproken gebed. En hoe in de eedsformule de
uitdrukkingswijze aan de Christelike godsdienst herinnert,
E is algemeen bekend.
12