HomeJeugdopvoedingPagina 12

JPEG (Deze pagina), 487.00 KB

TIFF (Deze pagina), 3.65 MB

PDF (Volledig document), 24.77 MB


L LLEREERST moet de lucht gezuiverd worden,
A waarin de ]eugd zal opgroeien. Want zowel direkte
opvoeding in het gezin en in de school en de
l zelfopvoeding van de jeugd, als de indirekte opvoeding
l van het omringende leven met z'n eindeloze ver­
Q scheidenheid van levensverschijnselen, heeft haar adem~
§ haling in één en dezelfde atmosfeer. En die atmosfeer
1 is bezoedelcl door de bacil van de Leugen. Daaruit
. moest wel voortkomen de ziekte van het Ongeloof. En
waar het geloof in het Leven ontbreekt, gaat kwijnen
; de levenslust, de levensmoed en de levenskracht, gaat
verwelken de schoonheid en de heerlikheid van het
Leven, gaat vertragen de opwaartse stuwing van de
ontwaakte levensdrang, die het hoogste wil grijpen.
Vandaar dan ook zoveel mislukking in het leven,
zoveel terugslaan in aanvankelike ]eugd·stijging, zoveel
stilstand in groei, zoveel belemmering in normale ont-
wikkeling, zoveel spijtigheid over verloren idealen. En
dat wil niet anders zeggen, dan dat de jeugdopvoeding
schipbreuk heeft geleden.
Wij willen dit eens nader beschouwen.
De algemene atmosfeer heeft haar ontstaan vrij wel
te danken aan de Christelike godsdienst. En willen wij
zeer nauwkeurig zijn, dan kunnen wij daar nog aan
toevoegen, dat op sommig gebied en in sommige kringen
in de laatste vijf en twintig jaar ook de invloed merkbaar
is geworden van een sosialistise en van een theosofise
ll