HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 99

JPEG (Deze pagina), 566.72 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

iet Vol- diepbewogen woorden over den grooten ommekeer, welken
ons Op wij in dit jaar hebben beleefd. Toen stonden de Russen nog
L jaren tot aan den kam der Karpathen. De doorbraak bij Gorlice
tseüng en het groote offensief van Hindenburg waren nog niet be-
8 Hee- gonnen. Op dit oogenblik staan wij diep in Rusland. Toen
en die bestormden de Engelsohen en Franschen Gallipoli en hoopten
mljmht den Balkan tegen ons in vuur en vlam te zetten. Thans
staat Bulgarije vast aan onze zijde. Toen leverden we den
zwaren slag tot afwering van den vijand in Champagne.
Nu dreunde bij de woorden des Keizers het kanongebulder
L van Verdun.
. Innige dank aan God, aan leger en natie vervulde des
ïht Om Keizers hart en ik mag wel zeggen, dat in dat uur het
jat Wij wonderbaarlijke, dat leger en vloot in dit jaar voor ons
Amen- hebben volbracht, duidelijker en ontroerender dan ooit mij
3 damn voor den geest heeft gestaan.
tzêlfdê Mijne Heeren, in ernstige uren is uwe en onze gemeen-
H naar schappelijke arbeid dubbel verantwoordelijk. Geen andere
lmpjês gedachte kan ons bezielen dan deze: hoe helpen en steunen
Last de wij het beste onze soldaten, die daar ginds voor het vader-
land hun leven in de vvaagschaal stellen? Eén geest, één wil
log Gn leidt hen. Deze ons allen samenbrengende geest moge ook
HHWGH ons leiden. Hij is het, die na den strijd der vaders, onzen
{ mnd kinderen en kleinkinderen een toekomst van kracht en vrij-
heid zal brengen.
erinne- ,1,,1.
hoofd-
waar-
gezeld.
tk met
93