HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 73

JPEG (Deze pagina), 376.96 KB

TIFF (Deze pagina), 5.57 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

x
Bugmï t Het is een beleediging voor ons, wanneer nien wil doen ge- A
. looven, dat wij, die van overwinning tot overwinning ge-
schreden zijn en diep in het land des vijands staan, bij onze
. vijanden, die nog van overwinningen droonien, achter zou-
. den staan in volharding, taaiheid en innerlijke zedelijke
ln bil" kracht.
Neen, Mijne Heeren, wij laten ons door woorden niet
1W€S’¤· M van de wijs brengen. Wij blijven vastbesloten volharden in
älmëlï A den door onze vijanden gewilden strijd, om te volvoeren, wat
VGYGI1, Duitschlands toekomst van ons eischt. ,
ng in
rbloed `
gen de ‘
nalige M
stain, j
neraal
Jreden U
lat de
oorte-
Mijne
Lan te l
elling Z
en en · ' ‘
znover _
ts. In
e fac-
n. In-
or de
e, on-
nelijk. M
69