HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 4

JPEG (Deze pagina), 721.36 KB

TIFF (Deze pagina), 5.95 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

llllllllllll
A4,, . * «.
­».;. *­‘ .;. ·' '
X ;,­= EJ: J
W,
~·‘'>
.. ’­.· .
Y V ­,'` `
. . ·v.-‘ .
J..­ . ~
. ·===,­ · J .4, =;· .,., ­ . · «
·».­ ·» - .vv · ·· .
all ,-·­~v_; »-‘­·=W ·­
V ­‘··=·‘‘”‘ .
.­W‘ . ‘··.= ··­· . .
-= ;k
­ ïzv . ~ ...v
J` ZV. ‘‘-· J .
.· .. <·
. Li J·
‘' ._ `=;· "
..­ ·‘‘· .· ­ ·
» .,­· =-= ·--·» .
.­.,§3,¥§,>4, ­ ` `· gwn§;;_$L4»··>.m>wü­..­:;,.,,..­.ê».·..­&$­,.­. ¢... · 2* n ,,4,àza .­`­
J ­v·‘·, - . ·
. ·=·* ,=. . ·*=·‘·` » »
=.- :··m@"4; · 4 · ·‘·- z . .
‘*‘‘ ‘. .
J4. =·‘ * *··‘ J . ·-.. < ­ . ,.;. . -
:?§an%^’­' ‘<.;«.”' ~»I..<" ··«·"* ­:‘ . · J .­ J
. ~·=·v .. Vv"··· J ·vv’. - rw: ‘··-
JJ >...·., . · ‘` ’ . .. ..=- " `
.. ”‘’-·=·‘‘ . ­
`A,,.-· =‘‘ J
J. ‘··‘­ . .,·.·» - «‘‘- ­‘‘‘. ..
. . `·..< ‘‘* ‘»~‘=·­ .ï. ...v· ~
J- -··­·· J ·~··. .
‘‘' J =-·W v?V.·,·. ~ ­·: *=· ‘·*‘ .·..· J ­ . ·
J ··,·»- ,:1. ï.. '.=··W,,._= ; = ‘·--
` A ». ` ‘ .4ï. · ;:.:.;°*15‘?‘»' "’ · '
~ ==-= ~ .­ . = -T.v,».· »=»=· .... ..­=;·1 ¢.ï­=v . .. ..
¤J. -·». ‘ -·’·.` ._·‘ ­ v‘*‘ ­ ··
' `··‘ ·`‘‘ J J
­ ‘·‘­ . ·’
2 v' ·· ` v‘».·. J -· . ..
` ‘‘‘‘.` J... »‘`. . .
,.,;·-., .- `
‘ ' ~··"’`’~ JJ
· ` ‘-·‘··-·‘‘’ JJ ’ ` J
J ‘ .,’‘`"` 4··» v · ­
:-A" .·.»· J. J : ·
` _.­­ :,..5.: ._ .
JJ ‘·`v"‘"``
- ··«.= ­­...-' ‘J . J ·J
> ‘ fm _. .:JI;_!' N
" ·
­ ».J. J ` ... ;;< =è’?`·J
` WF 9. ``*J‘ S " ‘
· ­-»...J· . .... ·. .
J' `‘..J " `` ~ W.; J
ig gg/”" %%