HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 138

JPEG (Deze pagina), 303.29 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Q1.?
1
?*> ‘
a

I‘ V
j

á'
sz
$3%*
;i‘i' ,
. , «
êäZ’i¥’*
Eg:
ïü; X
‘ ‘ ! =.
áïgï

fl?
E,
M;
E `
fe f
j xt `
ièiïf
Q`: ^ i
Y
x"; l
fïêf 1
V ~ ·
3 .· `
1 _
nl §
1 · E_ j
il #
· .v :
"u"·
ä ` ï
` l
E :
è äë ~
W )
E1 S ·