HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 137

JPEG (Deze pagina), 400.78 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

Leidt d. een schip dat iedere week, in elke richting vaart, welks
pn mu aankomst te Falmouth geschiedt op Zondag, vertrekt uit
NB. Falmouth op Woensdag ;
NB. e. garantie van de Amerikaansche regeering gegeven
wordt, dat deze stoornschepen geen contrabande (volgens
asten, Duitsche contrabandelijsten) aan boord hebben. Kaarten,
HBH. waarop de versperde gebieden aangegeven zijn, zijn in duplo
doen bijgevoegd. Aan de regeeringen van de andere neutrale
1, dat staten zijn overeenkomstige nota’s toegezonden.
e ver-
rrnijn
.at zij
ndere
ieden
g ver- j
vtsten
giers-
punt i
zullen
kaan-
>eren: _
3 M.
orden
2 vlag j
vlag 1
en en
k van
r ver-
" 131