HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 136

JPEG (Deze pagina), 728.94 KB

TIFF (Deze pagina), 5.65 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

, , irr·~···--~--·-····-··-- ze
èm Fill · .
!‘ïïï·`ï.’·,ïä‘
il Iïïêlsïïi; ~
"«·< 1
=5;;iï;¢ïä
«‘l'« :11 _.
-1 . . . .
jjgjjè =· Ter verbinding van dit zeegebied met Griekenland leidt j
5 ,
;;g.g,;fj‘ ·een 20 zeemijlen breede strook, en wel ten Noorden en ten 1
Oosten der volgende lijn: 380 N.B. 60 O.L. naar 380 N.B.
ilïjft in li ‘ ·
v; en 100 O.L. naar 370 N.B. 110 30’ O.L. over 31 0 N.B.
11 ° 30 ’ O.L. naar 31 ° N.B. 22 0 30 ’ O.L.
i tg? rt .. ä
g .»;_;§§g5· Van daar voert een 20 zeemijlen breede strook ten Westen 1
1 .. . .
jgägggäï van 22 O 30 ’ O.L. naar de Grieksehe territoriale wateren.
li =-wel .. . . .
Onzi d1 e sche en die de vers erde gebieden bevaren doen
. g . J D 2
=‘J::;i*­ë . . . . . ..
dit o ei en risico. Weliswaar zi n voorzor en etroffen dat
V 7
l .. . ‘ . . .
onzijdige schepen, die op 1 Februari naar havens in de ver-
`1 ”5§=è`¥ . . . ..
sperde gebieden op weg zijn, gedurende een gepasten termijn
£;"‘[el" . . • ' ..
worden ontzien, maar toch is het dringend raadzaam, dat zij
met alle beschikbare middelen gewaarschuwd en een andere
koers voorgeschreven worden.
I·i:‘iïi‘2ä . . .
Neutrale schepen, die in de havens der blokkade­gebieden
gt liggen, kunnen met dezelfde veiligheid die gebieden nog ver- j
laten, wanneer zij voor 5 Februari uitloopen en den kortsten
weg naar het vrije gebied nemen. `
Het verkeer van de geregelde Amerikaansche passagiers-
schepen kan onbelemmerd voortgezet worden, indien:
a. Falmouth als doel der reis wordt <renomen·
l-. at. => =
l 5 b. op uit- en thuisreis op Scillvs en naar een punt
h 50 ° N.B. en 20 O WV.L. wordt gekoerst. Op dezen weg zullen
geen Duitsche mijnen gelegd worden. i
c. de stoomschepen ,die volgens speciale, in de Amerikaan-
E i M `ïiw;
äïçágäi sche havens voor hen alleen toegestane kenteekenen voeren: _
ii de scheepsromp en wat daarop gebouwd is, moeten met 3 M. j
· ._f§a§ï . . . . i
_,,,~1, breede verticale strooken, afwisselend in wit en rood worden
h geverfd. Van iederen mast moet een wit-en­rood geblokte vlag j
‘ vw: ëï. . . j
j jwggi waaien , aan den achtersteven moet de Amerikaansche vlag i
‘ ***‘?=?`sf .
worden gevoerd. In donker moeten de nationale vlaggen en
de kleuren van den scheepswand zoo duidelijk mogelijk van
verre herkenbaar en de schepen in het algemeen helder ver-
“¤<'¢ï¥~ . ..
licht zijn.
iso ·
1 `
4
E
· li
l trilt
` *ïJ‘ï.’ä";i%
nïïfääj