HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 135

JPEG (Deze pagina), 574.39 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

erge-
Eeller
aneer
haar
‘0g0¤ r Memorie.
inzet- _
ngen ~ "°'_
haar
De in de Nota vermelde Memorie luidt als volgt:
zijne
00T0¤ Van den lsten Februari 1917 af wordt in de hierna ge-
Kei- noemde blokkade-gebieden om Groot-Brittannië, Frankrijk en
uW0¤ Italië he·en en in het Oostelijke gedeelte van de Middelland-
lldiêk sche Zee, tegen alle verkeer ter zee zonder meer met alle vva-_
Ykêïb penen opgetreden. Deze blokkade-gebieden zijn:
310011* a. In het Noorden een strook om Engeland en Frankrijk
heen, die wordt begrensd door een lijn op 20 zeemijl
. oor- `afstands langs de Nederlandsche kust tot het lichtschip bij
gaan- Terschelling, den lengtegraad van het Terschellinger licht-
in de schip tot Udsire, een lijn van daar over het punt 620 N.B.
sche- en nul gr. lengte naar het punt 620 N.B. 50 WL.; en van
avens daar tot een punt op 3 zeemijlen ten Zuiden van de Zuid-
en er punt der Färör. Vandaar over het punt 620 N.B. 100 W.L.,
perde naar het punt 610 N.B. 150 W.L. Verder over het punt
oe te 570 N.B. 200 W.L. tot 470 N.B. 200 W.L. Verder naar
430 NB. 150 W.L. en dan langs den breedtegraad 430 N.
ellen- tot 20 zeemijlen van Kaap Finistère en op 20 zeeinijlen
ig te aistands langs de Noordkust van Spanje tot aan de
Fransche kust.
N- b. In het Zuiden de Middellandsche Zee. Voor de neutrale
scheepvaart blijft een zeegebied open ten Vv'esten van de
lijn van Pointe de l’Espignette tot aan 380 20’ N.B. en
60 O.L. Eveneens ten Noorden en ten VVesten van een 60
zeemijlen breede strook langs de Noord-Afrikaansche kust,
beginnende op 20 W.L.
129