HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 130

JPEG (Deze pagina), 365.27 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

dd U rn, dll M rr Y nr
Iï "‘§,· = ` `
l ‘
I er i ­
t W $2; : I
Ii li va Tr; `
I; ul
·' IIR! _ , ••
ïl|_,zIII¢I pen uit den nood en de schande, die onze viganden het toe-
3 z· · ­ [
IIIä·i;¥ . denken. Het succes ligt in Hooger Hand. Wat menschen-
kracht vermag, om het voor ons vaderland te behalen, Mijne l
_;I;@‘ If€i Heeren weest ervan verzekerd niets is daartoe verzuimd ‘
;II _I, _, I _ 3 9 9
·??I I h· A >>
I_I­s Ii alles za daarvoor gesc ieden.
A] sé g I
ëït Il
al
IIIG II. _,

It-·ïïä·#~§

di ‘a` Lt
»‘@§ ¥ ·
?I¥§·I m -
n Ii Q
ïéêw ï
*‘l
{ il; ë ; I


%·$·<‘l‘§ *§§ I
In ï­ gv
#52 ï aël
df;
IJ I
Ir I ääi
·

älsël ïääe
’ ,§;:` I
Ilïäm = I
I ’%*a+I¥èï·I l
Iyääwää

hw ‘
1
l
W » äi;
lf; _ t

·‘ï1€` lIï£:I
2*:
+; lik-;
III
uïw sïa
‘ E
d it d I
è ïgêï
. j· ää; l
I; H ‘
dát
I iw?
: 124


{ ï ‘·=ï . ,
‘ I
II: I
Ii- ¤I « .
·ï ·

Il tl? i '
` lx