HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 125

JPEG (Deze pagina), 589.85 KB

TIFF (Deze pagina), 5.63 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

l
de ge-
l Rede in de zitting van den Rijksdag
iiwdw van 31 januari 1917.
wij de 1 __
l Alleen in de ,,Norddeutsche Allgemeine Zeitung" gepubliceerd.
rachten
ierlijke
3 VIER` Duitschlands vredesaanbod afgewezen.
kelijke, -
l t0'® in ,,Den 12en December heb ik in den Rijksdag de overwe-
·PVläHl- gingen ontvouwd, die tot ons vredesaanbod geleid hadden.
IG 111111- Het antwoord van onze vijanden luidde zeer duidelijk, dat zij
¤SCh€·11- weigerden met ons over den vrede te onderhandelen; dat zij
j alleen van een vrede willen weten, dien zij dicteeren. Daar-
een be- mede is voor de geheele wereld het schuld-vraagstuk omtrent
wd Wm de voortzetting van den oorlog beslist. De schuld drukt alleen
WH SG" op onze vijanden. Ons voorstel blijft van kracht. Over de
haard- voorwaarden van den vijand kunnen we niet discussieeren.
Volkêïk Slechts door een geheel verslagen volk zouden ze aangeno-
’ 1€V€H’ men kunnen worden. Vechten is dus de leuze.
n men-
niet tot
zonder Wat Duitschlands vijanden willen.
tan, be-
· De boodschap van President Wilson aan het Congres toont
zijn erlnstigen wensch den wereldvrede weder te herstellen.
Vele der door hem voorop gestelde beginselen komen met
onze doeleinden overeen: vrijheid ter zee; het opheffen van
het systeem ,,balance of power", dat steeds weer tot nieuwe
verwikkelingen moet leiden; rechtsgelijkheid voor de naties;
de open deur. Wat zijn echter de vredesvoorstellen der En-
j 119
l
l
l