HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 119

JPEG (Deze pagina), 558.26 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

ot. .
ere. j Rede van den Rijkskanselier in de zit~
leger- ting van den Duitschen Rijksdag
op 12 December 1916.
I UWG Greete gebeurtenissen.
schers l -­­---­­-
Cid Wm j Mijne Heeren!
In de verwachting van spoedige, nieuwe gunstige gebeur-
V blijft tenissen te velde lag de grond, waarom de Rijksdag niet
. voor langeren tijd verdaagd werd, doch aan uwen president
,, werd overgelaten, om den dag der eerstvolgende zitting te
Vllimd bepalen. Die verwachting is bijna boven verwachting snel
vervuld.
Ik wil kort zijn. De feiten spreken.
Het ingrijpen van Roemenië in den oorlog moest de
­· R. j positie vaan ons en onze bondgenooten in het Oosten oprollen
l en tegelijkertijd moest het groote offensief aan de Somme
ons Westfront doorbreken, moesten nieuwe Italiaansche
l stormloopen Oostenrijk-Hongarije met lamheid slaan. De
situatie was ernstig. Met Gods hulp hebben onze prachtige
Mmm., troepen een toestand geschapen, die ons een volkomen en
grooter zekerheid biedt dan ooit te voren.
_ Het Westfront staat pal. Het staat niet alleen pal, doch het
€> de is ook, ondanks den Roemeenschen veldtocht, van grooter re-
‘ heeft serven aan menschen en oorlogsmateriaal voorzien, dan het l
· vroeger ooit was. Tegen alle Italiaansche afleidingspogingen
. zijn zeer nadrukkelijke voorzorgsmaatregelen genomen. En
Q R. terwijl aan de Somme en op he·t Karst-gebergte het roffel­
l s 113