HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 118

JPEG (Deze pagina), 512.09 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

til; .«

äï*ïï*i.l§ï`@
*l· el; ` . .. _
Keizerlqke Order aan Leger en Vloot. .
‘l, 1.;;
;z»a­ä=1sï 1
.
Q Berlijn, 12 December 1916. F
1
Zijne Majesteit de Keizer heeft het volgende leger-
bevel uitgevaardigd:
Soldaten! _ 1
In het gevoel van zegepraal, die gij door Uwe G
dapperheid behaald hebt, hebben Ik en de heerschers I -­
‘ 1 der trouw verbonden staten den vijand een aanbod van
* 1 jlvl vrede gedaan. K
j Of het daarmee beoogde doel bereikt wordt, blijft H
af te wachten. V`
L 1 . Gij hebt verder met Gods hulp tegen den vijand
stand te houden en hem te slaan. v_
Groote Hoofdkwartier, 12 December 1916.
' WILHELM I. R. p`
‘ ‘ G]
V. Aan het Duitsche leger. O;
E 1 si
De bovenstaande order is ook aan de Keizerlijke Marine JW
` . ericht met volgende aanvulling: ‘
_ e" j ä
,,Deze order richt zich ook tot Mijne Marine, die l is
al haar krachten getrouw en met goed gevolg heeft S.
ingezet in den gemeenschappelijken strijd? ‘ Y
1; . § Zï
WILHELM I. R. 1.
ig] A, 112 t 8
In 1
fl.; _
l Y i A;
>§·;‘,'
Pl
“·l;.@ 1121,