HomeEen tiental redevoeringen van den Duitschen rijkskanselierPagina 117

JPEG (Deze pagina), 338.21 KB

TIFF (Deze pagina), 5.64 MB

PDF (Volledig document), 87.56 MB

komen, heeft hare grenzen -­ het is bestemd tegen onzen wil om
1 te be- te leven te pletter te loopen. Deze wil is onbedwingbaar en
,ar dat onverwoestbaar. Wanneer bij onze vijanden de erkenning
erings­ [ hiervan komen zal, wachten wij af in de vaste overtuiging,
oorlog dat zij komen moet.
arakter
ensieve l
looche-
ririsme
,ehadu­
onder


a1 zich
ï
E .
ts eene
oorlog,
ren -
g aan-
BI1 VGT- 1
·estaan
anders
is ook
onuit­
., alles j
in de
xn den
mate- j
jn ten §
steeds-
g aan
nnrng
111


l
I

1