HomeEen brief aan De HerautPagina 4

JPEG (Deze pagina), 592.66 KB

TIFF (Deze pagina), 5.79 MB

PDF (Volledig document), 2.68 MB

Alsnog bij den Heer SALVADOR, op fimzco aan-
vraag gmzfis verkrijgbaar:
1° Brief van Jonkheer M. Salvador, dd. 20 Llunij 1864
aan de Redactie van de Kamper Courant (opgenomen op .
30 Juni] 1864 in N°. 2817). Gedrukt bij Van den Heu- j
vel SL Flink, te, Haarlem, 1864.
2° Twee brieven (van Jhr. M. Salvador) aan den Heer l
.1. D. Fransen van de Putte, Minister van Koloniën.
«zDe Za justice zlépeml Z°0wZre public? -­ Gedrukt en
uitgegeven bij Van den Heuvel 82 Flink, te Haarlem,
December 1864.
30 Overdruk uit »/de Limburgsehe Stem” (Uitgave van
J os. Russel, te Maastricht) van 31 Maart 1866 , n°. 2. -­-
Gedrukt bij W. H. Flink, te Haarlem. ’
4° Veertien Publieatiën van Jonklieer M. Salvador
(1866-1868). Gedrukt te Haarlem, bij J0ll.EIlSCll6(1é "
en Zonen, 1868.
Verder worden belangstellende landgenooten verwezen
naar:
a. «»Verslag der Meeting op Zaturdag­avond, 18 Januari]
1868, gehouden in zzFrascati”, te Amsterdam". Uitgege-
ven met voorkennis der Leden van het Comité. Amster-
dam, K. H. Scliadd. 1868.
6. »«Verslag van de Meeting, gehouden den 1=t·‘>¤ Febru-
arij 1868 te Haarlem, in het loeaal den Doelen.” Te Haar-
lem, bij de Erven F. Bohn. 1868.
0. Eenige stukken over de ««P0pulaire staatkundige voor-
dragt,” gehouden door Jhï'. M. Salvador, op Maandag­avond
17 Februari] 1868, in het Concerthuis te Groningen, -­
die in n°S. 43-48 van het Dagblad van Zuidholland en
’s Gravenhage van 19 Februarij tot en met 25 Februarij
1868 verschenen zijn.
Gedrukt te Haarlem, bij Johannes Enschede en Zonen, Mei 1869.
I