HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 7

JPEG (Deze pagina), 439.91 KB

TIFF (Deze pagina), 5.41 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

J
A
Vau de 0)l·Ib’I7ZCZI7Z_/] der Tweecle Kamer
heb ik bij herhaling gezegd: "Naauwe­
lijks is er in den constitutionelen Staat
een onverantwoordelüker bedrijf dan het
ligtvaardig gebruik van dit prerogatiefder
;• _ kmonlw Groen van Prinsterer.
De brief op 27 Sept. 1.1. door den Ministerraad
{ den Koning toegezonden, met een voorstel tot ont-
i binding van de Tweede Kamer der Staten­Generaal,
zal, ik ben er zeker van, in de geschiedenis van
g ons constitutioneel leven niet ligt vergeten worden.
l Ik ken in het oude staatsarchief van het koningrijk
der Nederlanden weinig stukken van meer betee-
kenis dan dit; in het nieuwere is er misschien geen.
Voor de tweede maal sedert de grondwet het gaf,
maakt de Koning om politieke redenen gebruik van
zijn gewigtig regt om de Tweede Kamer te ont-
p binden. Maar hoe verschilt de toestand van heden
met dien welke in 1853 het eerst tot uitoefening
van het koninklük prerogatief aanleiding gaf. Ik
kom niet op de gebeurtenissen van het laatstgenoemde
E jaar terug: de geschiedenis heeft geoordeeld en ver-
l
Vïëà