HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 52

JPEG (Deze pagina), 450.23 KB

TIFF (Deze pagina), 5.66 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

‘ ä
l
Qi
jl
i
l
i
S
. _
DE ONTBINDING DER TWEEDE KAMER.
=« 2
l;
lk laat de kiezers los, maar ten slotte nog een l
J enkel woord over de ontbinding zelve, dat wil zeg-
I A, gen - want ik moet voorzigtig zijn - over de
i voordragt tot ontbinding der Tweede Kamer, van i.
. het Ministerie uitgegaan. Kan het anders, of na het _
bovengezcgde moet dat woord een streng woord zijn. p
Dat de Minister in het parlement soms gewaagde
stellingen verkondigt, niemand zal het wraken of
daaraan büzondere beteekenis hechten. deelt in i
_ het lot van allen die geroepen worden aan parle- j,
mentaire discussiën deel te nemen. De sprekers
worden daar niet in den eigenlijken zin van het
woord ml áermémos ma Zagaá gebragt , als een candi-
daat op zijn examen. Ontbreken hem by de repliek
afdoende argumenten, hij kiest minder afdoende;
schieten ook deze te kort, dan komt hü al spoedig
tot geheel valsohe beweringen. Maar de aftogt moet
gedekt, de eer van de vlag gehandhaafd worden.
{ E
­ . _4_ E-.;_n,,__ __._ W,_.r .. ....