HomeHet regt van de Tweede KamerPagina 30

JPEG (Deze pagina), 446.49 KB

TIFF (Deze pagina), 5.43 MB

PDF (Volledig document), 31.75 MB

»
I
1
‘ ‘
DE BEVOEGDHEID VAN DE TWEEDE KAMER.
f Eerlük gesproken: ik weet niet regt op welke
` wijze de taak zal moeten worden uitgevoerd die ik
{ op mg nam; ik gevoel mij verlegen als iemand die
j geroepen wordt de waarheid, dat tweemaal twee vier `
l levert, te verdedigen tegen eene nieuwe leer, welke
I tot het resultaat gekomen is, dat men niet vier maar
vijf moet aannemen als het product van die verme­
nigvuldiging. Wat ik ook voor mogelgk hield, ik
had veertien dagen geleden niet gedroomd, dat ik
. ooit zou kunnen geroepen worden de grondstellingen
van mijne wetenschap elders uiteen te zetten dan L
binnen de muren eener collegiekamer; dat ik ze -
zou moeten verdedigen tegen de Ministers der Kroon,
de leden van de volksvertegenwoordiging, de hoofd-
organen van de publieke meening. Ik wil niemand
van kwade trouw verdenken; ik wil gelooven dat
allen die zich bü het ministerieel manifest van
27 Sept. aansluiten, in gemoede gelooven, dat de
. 2
__ ggpg g