HomeVermakelijke OssiadePagina 1

JPEG (Deze pagina), 554.62 KB

TIFF (Deze pagina), 6.53 MB

PDF (Volledig document), 33.07 MB

_;., E v· ‘ E v
. ‘ ‘ , ‘
IV: J Q ;«#‘ .»Z":U ,
/ ä . w Eg?
ERMAKELIJKE O S S I A D E
_ NEERGEVENDE DE ZONDERLINGE REDENEERINGEN EN
" WONDERLIJKE ONTBOEZEMINGEN VAN DEN ZEER
MACHTIGEN PR_OVOOST­GEWELDIGE, HEER
j_ SAMUEL FILIP VAN OSS, BANKIER ENDE ,
I WEEKBLAD­SCHRIJVER­UlTGEVER IN DIE
j HAGHE, MET AL DE WEDERLEG­
.. GINGEN jENDE AANTEEKENINGEN,
‘ WAARTOE DEZELVE AANLEI­
DING GEVEN. ZEER GE-
‘ NOEGELIJK ENDE
PROFIJTELIJK
OM LEZEN.
TWEEDE DRUK ­. (TWAALFDE TOT ZESTIENDE DUIZENDTAL)
DOOR EN VOOR DE DIRECTIE, ‘
MAATSCHAPPIJ VOOR GOEDE EN GOEDKOOPE LECTUUR
AMSTERDAM, DECEMBER 1919 I E
v