HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 39

JPEG (Deze pagina), 458.56 KB

TIFF (Deze pagina), 6.71 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

agt, 3 Mijne Katholieke landgeneeten mogen het veerstel van den
l [(3 llCCl` GROEN ll] OVOl`WCglllg IICIHCH. Ik lLO(3l(CH Cl", llCl` l1C1`lHI'|(?- l
Bra- ring, bij aan, dat cle heer v0N GERLAGH, geleefsgeneet van
daar den heer enonn in de Pruissiselie Kamer, er behagen in schept -
ge- de Katholieke Rijnlanden als 0n­duitseh, l1lBl2­Pl`l1lSSlSCl1, enz.
'cnsz v00r te stellen en van de lVl0narel1ie aftezenderen. Ilij heeft j
98 de goedheid hen daarbij, z0'0 zij zich tegen » de ec/ate Pruis-
$011,, lïlügllêll VCl`ZGll3CU, te vvaarschuvven, (lül, Img CCHl’l'lïlïll
and als » 0verw0nnenen" zullen behandeld werden! l
de Wie der heeren anti­rev0luti0nairs het eerste denkbeeld l
den dezer takliek heeft opgevat, is mij niet bekend.
Cll
uw l e l,
lan
eze · ;l
len L,
l
e." l
lan
EI`- l
ls- ···~···­··M~·­‘···· l
ll`-
H- 1
en
en ,
l
l
IG
i
ë l
la
ll] ‘
l`- =
I s
· ‘l
l
jj
,
2