HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 26

JPEG (Deze pagina), 400.15 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

___n;aY_ j
j .
20
i matiging. Deze zal het den heer enonn bewijzen, dat niet
_ elke bloesem vrucht en niet elke vrueht rijp wordt.
Ik vrees, dat de oogst der heeren antrrevolutionairs zeer
schraal zijn zal, en juist de bij lien meest geliefkoosde vrueh-
ten niet rijp zullen worden. Als de voortrollende jaren den
zilversluijer der herinnering ever onze twisten zullen hebben ge-
worpen, zal van de gansehe werkzaamheid dezer school bij den
nazaat willigt weinig meer aangeteekend blijven, dan de bijtende
` ironie van den heer enoniv en het vurige lied van DA cosrn
i
l
l
ë ­­-~­ä$l«>ï*•·"-
l
j _.
t
"
lj
(