HomeMr. G. Groen van Prinsterer en zijne leerPagina 20

JPEG (Deze pagina), 686.20 KB

TIFF (Deze pagina), 6.73 MB

PDF (Volledig document), 61.49 MB

­
l
14
l In het tweede lid der aangehaalde zinsnede geeft de schrijver
de reden zijner moening op. Hij zegt, » dat de vrijheid van
onderzoek ten laatste elke geopenbaarde waarheid aan het wan-
kelen brengt?
llier nu schuilt de sleutel des raadsels, het motief dezer
geheele beweging. IIet is blijkbaar slechts afkeer van vrij,
alleen door waarheidsliefde geleid onderzoek, hetgeen den heer
cnoniv tot zijne leer heeft gedreven. Het is mistrouwen op
wetenschappelijke nasporing; -- twijfel, of in de vuurproef
der overdenking de geopenbaarde waarheid zoude stand houden.
In deze angstige gemocdstemming ziet de schrijver reeds ver-
l .. .. . ..
l wezenlijkt wat hij vreest, en den val der waarheid nabij.
. Om dien zoo mogelijk te verhoeden, spreekt hij het deemvonnis
* uit over de vrijheid van onderzoek (1).
` Nase/zrifl tot den tweeden druk van de Leer der Herrormzle kerk pag. J
X, XIV en volg., die er van zegt: Dit nu is feilelyke rerlooekening Q
van kel beginsel der Gereharmeerele kerk, die in ontlerse/leiding der
Q Romnsekgeelnrlen, geene onfeilbare kerk of kerkleer erkent. - Maar het l,
is waar, wat eene innig godsdienstige vrouw, Made'. ms eiisranm, dezer
, dagen selireefz » Nous, Protestans, nous ne sommes pas bien débarras­
ses des traditions Romaines, et, chose merveilleuse, nous eherelions de
toutes nos forces à nous en refaire quelques­unes pour notre usage
parlien/ier." Quelques rlefanls des C/iretiens cl’anj0nrd’/ini, p. 12; &
, p. 14, 15 de keurige plaats:
» Nous sonnnes beaucoup plus eatholiques remains que nous ne le
croyons. Nous le sommes par ee fait tout simple, que notre coeur
n’est pas pétri d’autre limon que le coeur de nos frères de Rome.
Ce qui les tient captifs nous enchaine ii quelque degró; les instinets
naturels et mauvais que les erreurs de leur Eglise contentent, nous les jê
(I
avons; comme ene: nous respirons mal ri l'air libre; comme eux la vie
spirituelle et eaehée nous satisfait peu; comme eux nous sommos épou-
vantés de la largeur et de la precision de l’Evangile; comme eux nous E
. . . . , , . . al
trouvons la simplicité du Cliristianisme lnen pauvre; la samtete depoudlee
de cortains accessoires nous semble prcsque profane; et, comme eux,
nous éprouvons l’envie de corriger tout eela." Zie ook wat nunsnn in
het tweede deel van zijn Hippolytus over het Protestantismus zegt.
(1) Dit punt hangt zamen met zijne leer aangaande de volstrekte J

3
l.