HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 9

JPEG (Deze pagina), 805.91 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

Staatsburgeressen gesproken over de Armee der Mütter.
Ik spreek u over de armee der jonge vrouwen.
Al de ongehuwde jonge vrouwen van 19 jaar, die ge~
zond en recht van lijf en leden zijn, ter beoordeeling van
een keuringsraad, hebben een half jaar op te komen.
Niet om te marcheeren, niet om hun karbies te poetsen,
j, niet om de lijn te trekken. De staat heeft ze in te lijven.
4 Flinke meiden, niet die bleekneuzen, die nu onze gym~
nasia en H.B.Scholen helpen overbevolken, dappere
«« meiden, gekleed in een eenvoudige uniform, die al die
moegeplaagde, afgetobde moeders steunen en helpen.
Een paar jaar later zullen die meisjes zelf moeder zijn en
zij bewijzen den staat minder diensten dan hun bewezen
zullen worden wanneer ze zelf in dienst van hun volk
moeilijke tijden doormaken.
Hoe ik mij dat alles voorstel? Het is eigenlijk een kwes~
tie van later zorg.
Maar goed, u wilt een ruwe schets.
De meisjes worden gehuisvest, hetzij in ,,kazernes°'
(men kan ze ,,tehuizen", ,,homes" of hoe men maar wil
noemen) hetzij ingekwartierd.
Uw vrouw heeft hulp noodig. Zij kan ze nu niet krij-
gen. (Zij kan wel een onderwijzeres, een leerares, een -
` _ meester in de rechten engageeren, maar dezen staan de
handen verkeerd).
Zij heeft als moeder recht op hulp. De staat is verplicht
haar te helpen (wederzijdsch hulpbetoon).
1 Het ,,hulp in de huishouding probleem" is niet meer een
particuliere zaak, zoomin als het onderwijs van de kin-
deren, zoomin als de regels van den weg, zoomin als
andere veiligheidsmaatregelen.
De reflector achter op uw fiets is goed; rechtshouden
op den weg is een gemeenschappelijk belang; maar een