HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 804.75 KB

TIFF (Deze pagina), 7.68 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

E
l
I de moeder hulpeloos in bed en de vader werkeloos achter
_ de koude kachel zit; het is in gevaar als de machinist op
Q den trein staat en hij weet niet of zijn vrouw, die ziek is.
hulp heeft; het is in gevaar als de leeraar voor de klas
staat en zijn gezin is zonder meid.
Van dag tot dag en van uur tot uur is het vaderland _
p in gevaar. O zeker, het is interessant om te zien dat een l
i knappe dame als mevrouw Slowinskaja dirigente aan een
j Moskousche opera wordt en het is heel mooi om te lezen K
l dat zich een comité gevormd heeft om de nagedachtenis
p van Dr. Aletta H. Iacobs te eeren met een monumentale
l bank en een beurs, die een vrouw, die haar academische
l studie voltooid heeft, gelegenheid zal geven, wetenschap-
ï pelijke onderzoekingen in het buitenland te verrichten.
Dat is alles inderdaad heel mooi, en heel interessant,
maar het heeft geen waarde.
Wat de geleerde vrouwen betreft zou men naar Kant
l kunnen verwijzen, die ook anderszins wel blijk heeft ge-
geven een behoorlijken kijk op de dingen des levens te
hebben.
L Het is verder in dit verband niet gewichtig.
* Maar gewichtig is, dat al die duizenden vrouwen
Gijzen, al die moeders, die, nadat ze acht kinderen ter
wereld gebracht hebben, (onze staten hebben belang bij
kinderen), dat al die moeders zeg ik, alleen gebleven, ` _
zonder man, zonder geld, zonder eten, al die massa's
stakkers, les misérables, dat die inderdaad ook eenige
hulp genieten, niet bij wijze van gunst, maar eenvoudig 1
als dienst, als men wil: wederdienst.
j Weldadige dames zijn aardig, maar zij kunnen niet
l veel.
Slechts veel menschen kunnen veel werk verrichten.
l En er is veel werk te doen.
j Frau von Kardorff heeft voor de Nederlandsche
1