HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 816.06 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

meisjes, die maagden van Rokin- en Rembrandtsplein, al
die miss Hollands en de rest, al die zes meisjes waar
maar vijf mannen zijn, zijn die, vraag ik, te goed om hun
vaderland te dienen?
Hebben zij geen plichten?
Ik geef het woord aan A. M. de ]ong:
Moeder Gijzen had dan ten einde raad alle schaamte
jl verloochend en tegen haar biechtvader heel haar nood
lj uitgeschreid.
« De kapelaan had geknikt, met een zorgelik en deel~
nemend gezicht, en geantwoord dat hij die verhalen
· kende, o ja! ...... ze kon niet geloven hoevelen er waren
als zij en kwamen aankloppen om hulp. Het was een
harde tijd en er werd veel armoede geleden ...... Maar
God beproeft de zijnen en geeft kracht naar kruis. Ze
moest maar altijd denken, dat die zwarigheden haar op~
gelegd werden voor haar zaligheid en het kruis geduldig
dragen zooals ook onze Goddelike Zaligmaker gedaan
had. _'
Ze zou gauw weer een kindje hebben, nietwaar?
Ia, Gods goedheid was groot genoeg om haar in al de
armoe droefenis deze groote vreugde te gunnen ......
De kapelaan zou haar adres opschrijven en haar op~
geven aan een vereeniging van weldadige dames en dan
zou ze er wel gauw van horen ......
Kijkt eens, menschen van 1930 en van de volgende
, jaren: er zijn bekoorlijke ideeën genoeg, maar ze worden
l zoo zelden uitgesproken; denkt u daarom eens een klein
beetje na over de dingen die u hier gezegd worden. Ons
vaderland is niet alleen in gevaar als 't water hoog is, of
de cycloon woedt of het voorjaar door het bloed van
den Bennekommer spookt.
Ons vaderland is aldoor in gevaar; het is in gevaar
als Amsterdams 750.000ste inwoner geboren wordt, als