HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 838.24 KB

TIFF (Deze pagina), 7.92 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

l
worden ettelijke duizenden jongemannen bij de ver~
i schillende wapens ingedeeld.
Al die jonge mannen hebben een beroep of ze studeeren
ervoor. Onze staat trekt zich daarvan niets aan; enkele
maanden worden geƫischt voor den dienst van het
vaderland.
En al is hier nu al jarenlang van vaderlandsverdediging jj
geen sprake, al die werkkracht staat niettemin gereed en
wij merken dat pas als er bizondere dingen gebeuren. lj
Wanneer er een spoorstaking is, wanneer de boel
onder water loopt, wanneer Borculo weg wil waaien, .
wanneer de Bennekomsche moordenaar gezocht moet
worden, dan staan er direct ettelijke honderden mannen
klaar om het benarde vaderland de reddende hand te
bieden. Deze mannen konden misschien ook wel hun tijd
. beter besteden dan eeuwig hun geweren in te vetten, of
j met slappe was hun leerwerk op te poetsen, of velddienst
l te doen of 30 KM. marschen te maken (ze zijn `s middags
meestal niet verder dan de kazerne vanwaar zij 's mor~
gens vertrokken); misschien zouden zij ieder persoonlijk
er de voorkeur aan geven, 't zij als onderwijzer voor de
klas te staan, of kappersbediende te zijn, of loopknecht.
of timmerman, bakker of kruidenier, kleermaker, student
of stoker; Neen zegt de Staat der Nederlanden: zooveel
maanden dien je mij en daarna blijf je tot 45 jaar klaar
staan als ik je diensten noodig mocht hebben.
Waar zijn eigenlijk al die helden, die Stentors uit den .
verkiezingstijd van 't vorige jaar, die ons de afschaffing l
van het leger, geen man en geen cent, beloofd hebben.
Ze zijn gekozen; zij zijn voor een paar jaar onderdak.
Maar voorzoover ik weet zijn de soldaten gebleven.
En de vrouwelijke collega's, vraag ik.
Zijn al die onderwijzeressen, die kantoor~ en winkel~
juffrouwen, die leeraressen, die naaisters, die fabrieks~