HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 802.69 KB

TIFF (Deze pagina), 7.75 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

het beroep met man, met kind, zonder kind gunnen wij
haar.
Maar juist dit opgaan in de beroepen, ontwricht de
gezinnen.
Dienstpersoneel is met moeite te vinden en wie ze
gevonden heeft staat min of meer machteloos tegenover
hen. (Zie de fluitketel hierboven).
Men krijgt tegenwoordig minstens even gemakkelijk
` manlijk als vrouwelijk personeel.
g Hier is 't moment waarop uw onzichtbare verkeers~
regelaar met zijn ,,Stop" ingrijpt.
Uit de rechten, die de vrouw zich, hoe dan ook, ver~
worven heeft, vloeien plichten voort en op deze plichten.
die men zou kunnen samenvatten onder den naam:
Nationale dienstplicht, willen wij hier gaan wijzen.
Wij weten ook wel dat werkelijkheid en idee ver uit~
een liggen, maar als eenmaal de idee uitgesproken is
(en nieuw is ze eigenlijk al lang niet meer) zal zij vroeger
of later verwezenlijkt worden.
=|= * ¤l=
Wij vinden het allen uiterst gewoon, ofschoon buiten-
gewoon onaangenaam, dat een percentage van onze
jonge mannen, die gezond en recht van lijf en leden zijn,
K jaarlijks bij de militie worden ingelijfd.
‘ Deze mannen zijn, zooals sommigen beweren, noodig
voor de vaderlandsverdediging.
Over deze vaderlandsverdediging kan men nu weer
verschillend denken. Men kan, zooals iemand dat doet in
het mooie boek van Gläser: jahrgang 1902, spreken van
een ,,Kapitalistische Schwindel", men kan voor naïeve
geesten (en de meeste geesten zijn Goddank naïef) het
zoo voorstellen alsof inderdaad die landsgrenzen zonder
hen gevaar zouden loopen; het doet er niet toe: jaarlijks
x