HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 3

JPEG (Deze pagina), 674.32 KB

TIFF (Deze pagina), 7.60 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

NAAR DE NATIONALE DIENST~
j PLICHT VAN DE VROUW?
W Trommle die Leute aus dem Schlaf
l Trommle Reveille mit Iugendkraft
, Marschiere trommelnd immer voran
Das ist die ganze Wissenschaft.
_. H e i n e.
In de volgende bladzijden wordt getracht een pleidooi
4 te leveren voor de wenschelijkheid, dat de vrouw een
gedeelte van haar werkkracht in dienst van den staat
stelt.
Wie deze paar bladzijden. gelezen heeft, zal zeker niet
I zonder meer met den schrijver ervan instemmen.
Allerhand overwegingen zal men doen gelden; aller~
hand bezwaren te berde brengen; en eigenlijk alleen maar
. omdat 't zoo vanzelfsprekend is.
Er is in deze wereld zoetjes aan genoeg papier en inkt
verbruikt en er zal nog heel wat gebruikt worden om de
E schoonheid van het vrouwelijk geslacht te bezingen.
De oogen, de lippen, de tandjes, de teint, de boezem,
de haren, de muiltjes, de poezele vingertjes, wat u maar
wilt, zijn in alle toonaarden en versvormen bezongen en
zullen bezongen worden.
Kun je nog zingen, zing dan mee. Het is lente.
Maar ik zing nu eerst een ander lied; een lied waar~