HomeNaar de nationale dienstplicht van de vrouw?Pagina 10

JPEG (Deze pagina), 664.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.78 MB

PDF (Volledig document), 7.50 MB

w
s
i grooter gemeenschappelijk belang is het vraagstuk van
l de hulp in het gezin.
Fröbelscholen, Montessori, lagere, middelbare scholen
zijn goed om de kinderen een tijdlang op te bergen en
aangenaam bezig te houden. Maar er blijven daarnaast
l massa's werk voor het gezin.
Ieder meisje is verplicht een halfjaar te dienen. Ieder ·
Semester komt er een nieuwe lichting onder de wapenen.
, De wapens zijn: stoffer, bezem, dweil.
j De wapens zijn: emmer, zeemen lap, verband. ·
De wapens zijn hygiëne, goede wil, bedrevenheid.
i De soldijen?
Zij krijgen kost en inwoning. Uniformen zooals ik zei.
Zij genieten een bezoldiging.
Zij krijgen periodieke verloven. Zij krijgen avond~ en
nachtpermissie.
Zie de kazerne.
Zij krijgen rangen. Korporaalsche zijn sommige; ser-
geanten andere en er zijn majoors, officieren en staf~
officieren.
Of dit alles kan? De tijd zal 't leeren.
* Een Grieksch wijsgeer heeft gezegd: Dat is het kwaad
van den oorlog, dat hij meer slechte menschen maakt
dan wegneemt.
Hij schijnt gelijk te hebben. Maar steeds weer schijnt
de tijd een nieuwe kunstgreep te verzinnen, om ten slotte =
het betere te doen zegevieren. g
Nadruk verboden. 1
Alle rechten voorbehouden.