HomeStatuten Maatschappij tot Zeevisscherij de AlcyonPagina 3

JPEG (Deze pagina), 348.50 KB

TIFF (Deze pagina), 6.16 MB

PDF (Volledig document), 9.93 MB

t S'l‘A'l‘U'l‘EN
U l I v` 5 VAN Dld
!
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP
i
l DE
·· I §t’üI>1¤tm hzmpi_i tut Gmïuitzttic mm %ttvvimachc1·ij:
t t t
;,