HomeBrieven aan een oud-GaribaldiaanPagina 20

JPEG (Deze pagina), 459.04 KB

TIFF (Deze pagina), 7.33 MB

PDF (Volledig document), 20.07 MB

is pi l ·
voor ons onverbrekelijk en hooghartig stilzwijgen. Wij prijzen ons , i_ i`'_i
zelven niet, omdat er niemand anders is, bereid ons te prijzen. Ik j
herhaal hier, aan ’t einde dezer brieven wat ik aan ’t begin neer- _ _
schreef: dat ik in deze zaken van internationalen aard vaak met ·We· _
mijne landgenooten van meening heb versohild en vaak ook met ` ]°
mijzelf heb overhoop gelegen. Ik zal voor mijzelf de volkomenheid
niet eisohen van het malle Wezen dat wij hier bespreken. Ik zal zijn
gezwets Illêb HIBIU gezwets bG3,1'll3VVOO]ï(IBI1 Hläkllf . . . I{l3ipPBH. p i V
sla »
_ De Uwe, i`l_ri I
G. K. 0HESTERTON. l