HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 8

JPEG (Deze pagina), 624.62 KB

TIFF (Deze pagina), 7.40 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

l
Q .
l
. Nederlandsche Herdenking van Lenis Pasteur 2
1822 - 1922.
De Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering
der Geneeskunst heeft
DR. H. ALDERSHOFF ............. Utrecht, j
PROF. DR. M. W. BEYERINCK .......... Gorsel, «
PROF. DR. L DE B1.1Ec1< ........... Utrecht,
DR. C. W. BROERS ............. Utrecht, .
PROF. DR. C. E1J1<MA1~1 ............ Utrecht, K
PROF. P. C. Fw .............. Leiden, ï
PROF. DR. L. vAN ITALLIE ........... Leiden,
PROF. DR. P. M. JAEGER ......... Groningen, A
DR. H. KLiNl<ERT ............ Rotterdam,
PROF. DR. A. J. KLUYVER ........... Delft,
PROF. A. KLFz1N ............. Groningen,
PROF. DR. J. J. vm LOOHEM ........ Amsterdam,
PROF. DR. W. NOLEN ............. Leiden,
PROF. DR. J. POELS ........... Rotterdam,
PROF. DR. R. H. SA1.TET ......... Amsterdam,
PROF. DR. N. L. SDHNGEN ......... Wageningen,
PROF. DR. C. H. H. SPRONCK ......... Utrecht, .
PROF. DR. N. H. SWELLENGREBEL ...... Amsterdam,
Dr. F. G. VVALLER .............. Delft,
PROF. DR. JOHANNA WEsTERo1J1< ........ Utrecht, «
ARTS L. K. WOLFF ........... Amsterdam, n
uitgenoodigd een comite te vormen tot voorbereiding van een
Nederlandsche herdenking van PASTEUR,S geboorte voor honderd »
jaren. Dit comite werd geinstalleerd door den toenmaligen F
voorzitter der Maatschappij DR. H. KL11~1r<ERr, op ll Maart 1922.
j Dit comité koos zich een uitvoerend comité bestaande uit:
PROF. DR. J. J. vAN LOOHEM, Voorzitter.
DR. H. ALDERSHOFF, Onder-!/oorzz'z‘ter.
ARTS L. K. WOLFF, SEC/`€fCZl`l'$­P€71l2l'7Zg`77Z€€$[€F.
‘ PROF. P. C. FLU.
PROF. DR. A. J. KLUYVER.
4