HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 7

JPEG (Deze pagina), 564.79 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

l U l l
1 1878-1879. Kweeken van inikroben uit etter, beenniergontstelung l
1 en kraamvrouwenkoorts. j
l l
j 1879 e. v. Vondsten op het gebied van ,,vaccinatie". Oude culturen
j van kippecholerabacillen, ingespoten bij kippen, bleken
j aan deze dieren een verhoogden weerstand te hebben gegeven
tegen virulente kiemen van dezelfde soort.
PAsTEuR vergeleek dit verzwakte virus met de koepokstof,
het ,,vaccin" dat behoedt tegen besmetting met echte pokken.
l 1880 ,,Vaccin" tegen miltvuur.
i 1881 Begin der onderzoekingen over hondsdolheid.
1882 ,,Vaccin" tegen vlekziekte der varkens.
1882 Lid der Académie Française; den zetel innemend
van Littré; discours de réception beantwoord 1
door Ernest Renan.
1883 Récompense nationale. i
1884 Bescherming van honden tegen hondsdolheid door behan-
deling met een op een bepaalde wijze verzwakt virus
(uit konijn). .
1885 Behandeling van JosEPH Meisren, twee dagen voor de
aanmelding door een dollen hond ernstig gebeten. j
1887 Uitgave der Annales de l’Institut Pasteur. 1
1888 Plechtige opening van het Institut Pasteur. i
ï 1892 Huldiging ter gelegenheid van den 70St¢H ver-
•j jaardag. 1
I 1895 (28 September). Overlijden. i
I
l
3
1