HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 6

JPEG (Deze pagina), 653.44 KB

TIFF (Deze pagina), 7.42 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

`
1
, van generatio spontanea niet: een voor bederf vatbare j
vloeistof (bouillon, enz.) waarin door koken al het levende
wordt gedood, bederft niet, ook niet door aanraking met E
. . .. . . i
lucht, indien zij slechts tegen levende kiemen van buitenaf j
wordt beschermd.
1861 Onderzoekingen over boterzuurgisting.
Door de vondsten van mikroben als oorzaken van
gistingsprocessen verschijnen vroegere waarnemingen over
mikroben bi_j ziekte in een ander licht; ziekte werd n.l. j
veelal als gisting beschouwd. De leer der besmettelijke
ziekten vangt hiermee een nieuw tijdperk aan. (Davaiive). j
Van PAsTEun’s­proeven over gisting is ook Listen uitgegaan
bij zijn pogingen tot afweer van kiemen uit de lucht bij
heelkundige operaties; de heelkunde opent daarmee een
nieuw tijdperk; dat der antiseptiek.
1861-1862 Over azijnzuurgistiug en azijnzuurfabricatie.
1863 Onderzoekingen over rotting.
1863-1864 Onderzoekingen over bereiden en bewaren van wijn.
I
1865 e. v. Bestrijding van de ziekten der zijdewormen.
1867 Nota aan NA1‘oLEoN lll over de noodzakelijkheid een j
instelling te scheppen geschikt tot proefondervindelijk j
onderzoek van besmettelijke ziekten. j
á
1871 Over bereiden en bewaren van bier.
1
1873 Lid der Académic de Médccine.
1873 Samenwerking met den chirurg ALPH. Guiäiqm tot verbe­ ‘
tering van de heelkundige techniek. ;
I
1874 ,,Réc0mpe11sc natio11a1c." l
1875 e. v. Strijd in en buiten de Academie de Medecine tegen
de verdedigers van de leer der spontane wording van i
besmettelijke ziekten.
1876 Kweeken van ziektekiemen - miltvuur, kippecholera -
` op kunstmatige kweekgronden, zooals bouillon, e. a. voor
bederf­vatbare vloeistoffen.
2
« l