HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 5

JPEG (Deze pagina), 631.31 KB

TIFF (Deze pagina), 7.41 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

1
1
i Tar hariuiiariiig aan Pasteur s levenswerk. i
W 1
1822 (27 December). Geboren te Döle.
» 1842-1847 Studiejaren te Parijs
1848 Onderzoekingen over de betrekkingen, die kunnen bestaan
tusschen den kristalvorm, de scheikundige samenstelling
en de richting, waarin het polarisatievlak kan worden
gedraaid.
j b
1 Scheiding van het druivenzuur in ,,linksch" en ,,rechtsch"
( wijnsteenzuur door uitzoeken der verschillend­asymme­
j trische kristallen.
1849 Hoogleeraar in de scheikunde aan de Universiteit
te Straatsburg.
j Erkenning van de moleculaire asymmetrie als eigenschap (
I van natuurlijke organische stoffen.
i 1853 Scheiding van het druivenzuur in linksch en rechtsch
. wijnsteenzuur met behulp van een andere asymmetrische
(natuurli_jke organische) stof. .
i 1854 Hoogleeraar in de scheikunde en deken der facul-
| teit te Rijssel.
1 1855 Onderzoekingen over amylalcoholen, 1
( 1857 over melkzuurgisting, 1
l 1857 over alcoholische gisting.
1857 Administrateur der école normale supérieure
te Parijs. 1
1858 Over gisting van vvijnsteenzuur.
` Gistin bli`kt niet een zuiver scheikundig roces, vvaarbi`
[ g J 12 J
2 moleculen van eivvitachtige stoffen tot ferment worden,
(LIEBIG) maar verschijnsel van het bestaan en de voort-
planting van kleinste levende vvezens in de betreffende
voor gisting vatbare vloeistoffen. 1
1860-1862 Eerste proeven over de zoogenaamde gezzemzïo
spontmzecz (van­ze1f­ontstaan van het levende uit doode
1 stof). Deze en latere proeven bevestigen de mogelijkheid
1