HomeLouis Pasteur, 1822-1922Pagina 16

JPEG (Deze pagina), 445.84 KB

TIFF (Deze pagina), 7.29 MB

PDF (Volledig document), 9.13 MB

j en de Voorzitters van den Delftschen Chemischen Kring, het
‘ · Technologisch Gezelschap en de Delftsche Studenten­Natuur­
« VVetenschappelijl<e Vereeniging, ,,CHl{IS'l`lAAN HUYGENSU, de
; heeren lu. C. J. Snxamïiqs, F. Vissen `T Hoover en
VAN DE STADT.
l Spreker: DR. G. BE1<TRAN1> (Parijs).
I Middelburg, op 6 December, voorbereid door het Zeeuwsch
Genootschap der /Vetenschappen aldaar. ·
Spreker: PRoF. DR. J. J. van Lotnuam.
Zutfen, op nader vast te stellen datum, voorbereid door het
Natuurkundig Genootschap, aldaar.
Spreker: Ams L. K. VVo1.F1=.
Assen, op 14 December, voorbereid door de Afdeeling der
Ned. Maatschappij t. b. d. Geneeskunst aldaar. J
ij Spreker: Piaor. D12. J. J. vm Looniïlvi.

IE
l l
2
l
.-l
.2 "
l
­*"­
l
l
l
l
H l
12
l
il